Arqispace

CHjun

CHjun

Kural ve Koşullar TNT Turkey

Kural ve Koşullar TNT Turkey İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.7 ile de “suçta ve cezada kanunilik” ilkesi güvence altına alınmaktadır. […]

Scroll to Top